PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

Gmina Gietrzwałd będzie realizowała projekt: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie –etap2”


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 


Oś priorytetowa 5: Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów


Działanie: Gospodarka odpadowa


Głównym celem projektu jest zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie Gminy Gietrzwałd poprzez rozbudowę PSZOK oraz uruchomienie punktu napraw i przygotowania do ponownego użycia odpadów na terenie Gminy Gietrzwałd.


Przedmiotem projektu jest: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie (Działka 52 i 32/2 w obrębie ewidencyjnym 3 w jednostce ewidencyjnej Gietrzwałd).


W ramach inwestycji zaplanowano:
-hala stalowa z zapleczem sanitarnym wraz z instalacją fotowoltaiczną na dachu wspierającą zasilanie hali i oświetlenia terenu

-zakup ładowarki

-zakup rębaka

-zadaszenie o konstrukcji stalowej

-instalacja kamer monitorujących

-oświetlenie terenu w tym lampy LED

-utwardzenie placu z uwzględnieniem transportu ciężkiego

-ogrodzenie panelowe i brama przesuwna terenu z wykonaniem zjazdu na teren pszok z przystosowaniem do transportu ciężkiego

 

 

Wartość ogółem: 1 274 831,50 zł
Dofinansowanie: 880 981,11 zł
Okres realizacji: 2021 rok