„Przebudowa drogi gminnej o nr działki 6/9;

drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego ozn. nr 94 (3 lokale mieszkalne) w m. Unieszewo”

 

Inwestycja sfinansowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

w ramach umowy o finansowanie projektu nr 58/2020 z 02.11.2020 roku

w roku 2020.

 

 

Całkowita wartość inwestycji: 159 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: 159 000,00 zł