PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

poznac gmine  Termin realizacji: lata 2011 - 2012

Źródło finansowania:

- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość zadania: 39 698,38 PLN

Wartość dofinansowania: 22 756,00 PLN

opis zadania

W ramach operacji zostały przygotowane i wydane różnego rodzaju publikacje promujące walory Gminy Gietrzwałd, która znajduje się na obszarze LGD „Kraina Drwęcy i Pasłęki”. Przygotowano następujące pozycje:

1. "Opowieści o Gminie Gietrzwałd" - jest to 12 stronnicowa broszurka formatu A5 w miękkiej foliowanej oprawie wydana w kolorze, która zgodnie z tytułem jest charakterystyką obszaru gminy, jej atrakcji, historii, walorów przyrodniczych i kulturowych. Jej wyjątkowość polega na tym, że będzie bogato ilustrowana obrazami malarki zaprzyjaźnionej z naszą gminą i od lat współpracującej z Gminnym Ośrodkiem Kultury Anastazji Fietisowej. Artystka w 2009 roku spędziła w gminie wiele miesięcy a pokłosiem jej pobytu jest swoisty portret gminy, obrazy prezentujące wsie, pejzaże, ludzi i wyjątkowe miejsca. Planuje się wydanie 2 000 egzemplarzy polskojęzycznych Wydano po 2000 egzemplarzy w 3 językach – polski, niemiecki, angielski.

2. Uzupełnieniem tych wydawnictw jest wysokiej jakości folder z 18 pocztówkami w standardowym rozmiarze z Gminy Gietrzwałd przygotowany także w oparciu o malartswo A. Fietisowej w nakładzie 1000 egzemplarzy.

3. Mini album z kapliczkami "Tropem warmińskich kapliczek" - to 12 stronnicowa broszurka formatu A5 w miękkiej foliowanej oprawie wydana w kolorze, w całości poświęcona jednemu z charakterystycznych elementów krajobrazu Warmii - przydrożnym kapliczkom wydana w nakładzie 2 000 egzemplarzy.

4. "Opowieść o mieszkańcach Gminy Gietrzwałd" - to 12 stronnicowa broszurka formatu A5 w miękkiej foliowanej oprawie w kolorze, poświęcona różnorakiej działalności jaką podejmują mieszkańcy gminy zorganizowani w stowarzyszeniach, Radach Sołeckich, kołach działających przy ośrodkach kultury. Turystyczna atrakcyjność gietrzwałdzkiej krainy w znacznej mierze polega właśnie na aktywności tych ludzi, którzy w sezonie bogato wypełniają kalendarz wydarzeń artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych.

5. Kalendarz - jest to publikacja promocyjna, ilustrowana zdjęciami prezentującymi piękno krajobrazu przyrodniczego i kulturowego ziemi gietrzwałdzkiej. Wydano na początku 2012 roku w nakładzie 300 egzemplarzy o formacie 68 x 48 cm, papier kreda mat 300 gr, 6 arkuszy.

6. Pocztówki i plakaty (postery) – wydano również materiały promocyjne w formie pocztówek o standardowym rozmiarze (7500 sztuk - 15 rodzajów) i plakatów format B1 papier 150 gr foliowane (2000 sztuk - 2 rodzaje).

 

Wszystkie publikacje są dostępne nieodpłatnie między innymi w punkcie Informacji Turystycznej w Gietrzwałdzie .

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Publikacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pack5