info

azbest Termin realizacji: 2014 rok

Źródło finansowania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość inwestycji:
10 961,73 PLN
Wartość dofinansowania: 9 317,47 PLN

opis zadania

Opis zadnia:
Zadanie polegało na demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transporcie tych odpadów z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwieniu poprzez składowanie na składowisku.
W roku 2014r. zostało usunięte 1167m2/20,520 Mg azbestu z 8 nieruchomości w naszej gminie. W ramach programu mieszkańcy mogli składać wnioski do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie i uzyskać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie azbestu.
Przede wszystkim usuwano odpad niebezpieczny z budynków gospodarczych, mieszkalnych, letniskowych oraz tzw. luz zalegający na posesjach.
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.


logo wfosigw napis   logotyp-07