PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

walory przyrodnicze Termin realizacji: 2012 rok
Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i środki Gminy Gietrzwałd
Wartość inwestycji: 6 400,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 480,00 zł


Opis zadnia:
Zadanie polegało na przygotowaniu publikacji poświęconej promowaniu lokalnych walorów przyrodniczych wśród turystów, mieszkańców województwa oraz mieszkańców Gminy Gietrzwałd. Walory te idealnie komponują się w krajobrazie Warmii i Mazur. Tworzą one zespół elementów przyrodniczych, które są przedmiotem zainteresowania głównie turystów, odgrywając szczególną rolę w realizacji wypoczynkowej funkcji ich wolnego czasu.
W 10 stronicowej broszurze formatu A5 i nakładzie 1500 sztuk zaprezentowane zostały najciekawsze miejsca i elementy przyrody występujące w gminie. Opisy zdobią ciekawe fotografie.
Informacja o dofinansowaniu :
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - Działanie 2 - Edukacja Ekologiczna, Poddziałanie 2.2 - Dofinansowanie działań edukacyjnych, Kategoria 2.2.4 - Materiały promocyjne

 

logo wfosigw z napisem