info

1877h0003 Termin realizacji: 2014 rok
Źródło finansowania: budżet państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój i środki Gminy Gietrzwałd
Wartość inwestycji: 1 542 561,61 zł
Wartość dofinansowania: 771 280,00 zł

opis zadania

Opis zadnia:
W ramach zadania wykonano następujące prace:
- przebudowano ulicę Golfową w Naterkach na odcinku o długości 2.033,75m polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej dla kategorii ruchu KR3,
- wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej,
- wykonano wjazdy z kostki betonowej brukowej,
- wykonano próg zwalniający, przejścia dla pieszych,
- ustawiono bariery ochronne przy przejściu dla pieszych oraz przy przepuście,
- wykonano przepusty,
- wykonano oznakowanie pionowe i poziome,
- wykonano pobocze w ramach robót wykończeniowych.
Wykonano także przebudowę sieci telekomunikacyjnej w ramach usunięcia kolizji, co stanowiło koszt niekwalifikowalny.
Partnerzy: Gmina Stawiguda
Informacja o dofinansowaniu: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój

zdjęcia

przed: golfowa przed


 

narod prog przeb drog