TERMIN REALIZACJI:

2014- 2015r. 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

KWOTA INWESTYCJI:

207 958, 39 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:

81 615, 00 zł

            logo prow big                                                                        ue na rzecz obsz wiej log