PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

info

ogrody gietrzwaldzkie Termin realizacji: lata 2010 - 2013

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa: 2 „Turystyka”, Działanie: 2.1 „Wzrost potencjału turystycznego”, Poddziałanie: 2.1.4 „Publiczna infrastruktura turystyczna i około turystyczna”,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość inwestycji: 3 571 082 PLN
Wartość dofinansowania: 1 757 515,28 PLN

opis zadania

Głównym skojarzeniem wsi Gietrzwałd jest oczywiście Sanktuarium. Ale Gietrzwałd to też ciekawa architektura i niepowtarzalny klimat, który tworzą mieszkający tu ludzi i ich historia, i kultura. Projekt, który kompleksowo zadbał o krajobraz, architekturę i wygląd wsi sprawił, że wieś jest bardziej otwarta i przyjazna dla turystów. Tak powstały „Gietrzwałdzkie Ogrody”.

Inwestycja polegała na zagospodarowaniu działek gminnych w Gietrzwałdzie i utworzenie zielonych terenów rekreacyjnych wraz z wyznaczonymi na ich obszarze trasami/szlakami spacerowymi i infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą w pełni korzystanie z nich i podnoszącą w znaczący sposób atrakcyjność wsi pod względem turystycznym. Tereny zielone tworzą pieszy ciąg komunikacyjny od ulicy Klonowej do terenów vis a vis Domu Pielgrzyma. Zielone tereny rekreacyjne można podzielić na kilka części:

- Ogród nad rzeką

- Bulwar targowy” przy ul. Ostródzkiej

- Bulwar nad rzeką Giłwą przy ul. Ostródzkiej

- Wyremontowany mostek na Giłwie, którym można przejść z bulwaru nadrzecznego do parkingów, ul. Spacerowej i dalej na ogrodowe wzgórze ogrodowe

- Ciąg pieszo-jezdny na części ul. Spacerowej, miejsca parkingowe

- Ogród na wzgórzu

- Domek pracy twórczej na rogu ulicy Ostródzkiej i Spacerowej

Całość została tak zaprojektowana, by można było spacerować, odpoczywać ze znajomymi, z rodziną, poznawać Gietrzwałd i jego ciekawe zakątki, bawić się, chłonąć kulturę i sztukę Warmii. Stąd liczne alejki, zatoczki, tarasy widokowe, stoliki z ławkami oraz miejsce na grilla, fontanny, ujęcie wody pitnej, a także tak ważne dla turystów funkcje jak parkingi i sanitariaty. Sercem największej części, czyli Ogrodu na wzgórzu jest amfiteatr a przy nim teren przeznaczony na prezentację lokalnej twórczości. Podobną funkcję pełnią drewniane kramy przy ulicy Ostródzkiej. Z kolei Domek pracy twórczej umożliwi organizowanie artystycznych plenerów. Pomyślano również o placu dla dzieci. A wszystko otoczone roślinnością, która z roku na rok będzie coraz bardziej cieszyć oko. Ogrody są oświetlone stylowymi latarniami.

film

 

 

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

logo