PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

- przebudowa drogi gminnej DK16- Tomaryny na odcinku od zabudowań do skrzyżowania w centrum wsi. Wykonano nawierzchnię bitumiczną  drogi z odwodnieniem. Długość przebudowanej drogi to 460m

- przebudowa drogi gminnej w Worytach wraz z odcinkami w kierunku Rentyn i Pelnika oraz wykonanie chodnika od istniejącego do skrzyżowania.

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

- poprawa stanu technicznego dróg

- wzrost atrakcyjności gminy

 

TERMIN REALIZACJI:

2015 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Budżet Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój oraz środki Gminy Gietrzwałd

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

1 199 249, 77 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

   555 153, 00 zł