CELE REALIZACJI PROJEKTU:

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy

- likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko 

TERMIN REALIZACJI:

2015 r.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

- środki mieszkańców

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

18 494, 24 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

15 720, 10 zł