wfs

W 2018 roku korzystając z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Olsztynie Gmina Gietrzwałd realizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gietrzwałd”.

Wyroby i materiały zawierające azbest były usuwane a następnie utylizowane z prywatnych posesji z miejscowości w gminie Gietrzwałd: Sząbruk, Jadaminy, Biesal, Podlejki, Unieszewo, Łupstych, Woryty, Gronity, Śródka, Tomaryny i Barwiny. Materiał niebezpieczny był demontowany i usuwany z pokrycia dachowego budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz zalegający luzem na posesjach.

Z terenu Gminy Gietrzwałd usunięto łącznie 3291 m2 (55,992 Mg) wyrobów zawierających azbest z 25 nieruchomości, w tym:

  • masa całkowita odpadów zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wyniosła 2114 m2 (35,962 Mg)
  • masa całkowita odpadów odebranych, przetransportowanych i zutylizowanych wyniosła 1177 m2 (20,030 Mg)

Zadanie jest realizowane kompleksowo przez Wykonawcę z doświadczeniem, posiadającym odpowiednie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Finansowanie:

  1. Dofinansowanie z WFOŚiGW - 10 000,00zł
  2. Wkład własny - 13 931,54 zł
  3. Wartość całkowita- 23 931,55 zł