Nazwa zadania: „Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie oraz dachu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w gietrzwałdzie. Głównym celem projektu był wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym gminy, poprzez budowę dwóch elektrowni fotowoltaicznych.

Wiąże się to bezpośrednio ze spadkiem kosztów energii elektrycznej w gimnazjum gminnym i gminnej oczyszczalni ścieków, a tym samym ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Wartość realizowanego zadania to 437098,95zł w tym dofinansowanie 302060,25zł.