naglowek bezpieczny MOF

 

Dnia 19.09.2017r. została podpisana kolejna umowa w ramach projektu „Bezpieczny MOF”, tym razem na dostawę pojazdu rozpoznania, w ramach zadania: Zakup Mobilnego Centrum Kierowania. Dostawcą przedmiotu zamówienia będzie olsztyńska firma Auto Serwis Sikorski sp. jawna, która ma 100 dni od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.

 

Mobilne Centrum Kierowania umożliwi prowadzenie efektywniejszych działań na miejscu zdarzenia. W ramach zadania zaplanowano zakup 2 pojazdów: rozpoznania oraz dowodzenia i łączności wyposażonego między innymi w drona oraz przyczepę. Pojazdy wykorzystywane będą do prowadzenia działań rozpoznawczych podczas trudnych i długotrwałych akcji (usuwanie skutków silnych wiatrów, akcji przeciwpowodziowych). Zadaniem pojazdu rozpoznania będzie stworzenie możliwości dokładnego rekonesansu obszaru oddziaływania zdarzenia i jego ewentualnego wpływu na środowisko oraz z poziomu pojazdu dowodzenia i łączności podejmowanie decyzji odnośnie skierowania właściwych służb w określone miejsce celem zminimalizowania negatywnych skutków zdarzenia.

 

W rezultacie Mobilne Centrum Kierowania stanowić będzie nowoczesny mobilny system gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych, stanowiący integralny element złożonego systemu o unikalnej funkcjonalności.

Ogłoszenie przetargu na dostawę drugiego pojazdu - dowodzenia i łączności, zaplanowano jeszcze w tym roku.

Inwestycja jest dofinansowana w 85 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.

 

red. Urząd Miasta w Olsztynie

 

spotka KOL logasy