PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

1 września 2017r. w Ratuszu podpisano umowę dotyczącą budowy Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Magazynu Kryzysowego. Inwestycję zrealizuje konsorcjum olsztyńskich firm Inwest-Serwis Sp. z o.o., które zobowiązało się do wykonania zadania za nieco ponad 12,7 mln zł. Regionalne Centrum Bezpieczeństwa (RCB) ma powstać przy ul. Augustowskiej, w 16 miesięcy od podpisania umowy. Swoim działaniem obejmie obszar Olsztyna oraz powiatu.

RCB

mapka UE big     10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji, jak. np. utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach, czy budowa „Gietrzwałdzkich Ogrodów” po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania, jak place zabaw.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.