auto gietrzwald

W niedzielę 19 listopada czeka nas wyjątkowe wydarzenie – uroczystość poświęcenia i przekazania nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Gietrzwałdzie i OSP w Sząbruku. Wszystko odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

EFRR poziom polskie kolor

Oba samochody trafiły do gminy dzięki pozyskanym dotacjom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. O jedna dotację wystąpiła gmina Gietrzwałd z myślą o doposażeniu OSP w Gietrzwałdzie. W ramach projektu pod nazwą „Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Gietrzwałd” został zakupiony specjalistyczny samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu SCANIA P360 z napędem uterenowionym 4x4 wraz z integralnym wyposażeniem. Kupiono również urządzenia systemu precyzyjnego naprowadzania na miejsce zdarzenia (nawigacja satelitarna GPS) dla każdej gminnej OSP. Całkowita wartość projektu wyniosła 973 700 zł w tym 680 000 zł to dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Otrzymanie tej dotacji było sporym sukcesem ponieważ w całym województwie dotację dostało tylko 11 beneficjentów. Do gminy Gietrzwałd, jako jedynej w województwie, trafiły dwie z nich. Drugim wygranym beneficjentem była OSP z Sząbruka. Projekt pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt” uzyskał wysoką ocenę między innymi dzięki zwiększonemu oddziaływaniu przez partnerstwo z gminą Olsztynek, która w ramach projektu zakupiła specjalistyczny sprzęt hydrauliczny dla OSP w Olsztynku. Całkowita wartość projektu ostatecznie wyniosła prawie milion - 999 247,70 zł, z czego 680 000 zł to dotacja z EFRR, 276 057,24 zł dofinansowanie gminy Gietrzwałd, 10 500 zł wkład gminy Olsztynek, 15 000 zł dofinansowanie z budżetu powiatu olsztyńskiego oraz pieniądze ze zbiórek i datków, w pozyskanie których zaangażowały się też władze gminy.

 

Oto program uroczystości:
10:45 – Zbiórka pocztów sztandarowych przed Bazyliką Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
11:00 – Uroczysta Msza Święta w Bazylice Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej Przemarsz na plac przed Domem Pielgrzyma w Gietrzwałdzie
12:00 – Ceremonia poświęcenia i przekazania samochodów

 

Na uroczystość zapraszają:

Jan Kasprowicz, Wójt Gminy Gietrzwałd
Tomasz Czerwiński, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gietrzwałdzie
Józef Greifenberg, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sząbruku