Takiej chwili długo drugi raz w tej gminie nie będzie – zgodnie powtarzali zebrani pod gietrzwałdzkim Sanktuarium na uroczystości poświęcenia i przekazania nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Gietrzwałdzie i OSP w Sząbruku. To była chłodna i wietrzna niedziela 19 listopada, ale radość i duma rozgrzewała od środka.

 

 

Uroczystość odbyła się „z pełną pompą”. Zaproszono wiele znakomitych gości poczynając od Gustawa Marka Brzezina, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który pełni też funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie. Brać strażacką reprezentowali też dh Stanisław Mikulak Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie, dh Grzegorz Matczyński Dyrektor Zarządu Wykonawczego Biura OW ZOSP RP w Olsztynie, bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, dr Władysław Świeczkowski Przewodniczący Komisji historycznej OW ZOSP RP w Olsztynie oraz Stanisław Pisarski Komendant Gminny ZOSP RP w Olsztynku. Oczywiście w stroju galowym stawili się druhowie z gminnych OSP na czele z Tomaszem Czerwińskim Prezesem OSP Gietrzwałd i Józefem Greifenbergiem Prezesem OSP Sząbruk, który wspólnie z wójtem Janem Kasprowiczem współorganizowali uroczystości. Samorząd gminy reprezentowała także Przewodnicząca Rady Gminy Anna Otta, Przewodniczący Komisji Gospodarczej Michał Puszczało i radny Marek Nowogrodzki, były przewodniczący rady gminy.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych przed Bazyliką Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i uroczystą Mszą Świętą. Po mszy nastąpił przemarsz na plac przed Domem Pielgrzyma, gdzie odbyła się ceremonia przekazania i poświęcenia nowych aut.

Meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie dh Gustawowi Markowi Brzezinowi  złożył dowódca uroczystości dh  Rafał Rybicki - Druhu Prezesie, dowódca uroczystości Rafał Rybicki melduje jednostki ochotniczych straży pożarnych w Gietrzwałdzie i Sząbruku w gotowości do uroczystego przekazania samochodów pożarniczych!

- Dzień 19 listopada 2017 r. zapisze się w strażackich annałach jako dzień szczególny – mówił speaker uroczystości Tomasz Czerwiński, Prezes OSP w Gietrzwałdzie - Dwie jednostki z naszej gminy otrzymują w użytkowanie fabrycznie nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Obydwa na podwoziu Scania, obydwa z silnikiem 360 KM o napędzie uterenowionym.  Pojazdy wyposażone są w wyciągarki, działka wodno-pianowe oraz sprzęt łączności i oświetleniowy.

W imieniu gospodarzy Tomasz Czerwiński przywitał zebranych gości i jako pierwszego o zabranie głosu poprosił wójta Jana Kasprowicza. Wójt podziękował Marszałkowi za udzieloną dotację. Głównym źródłem finansowania obu pojazdów był Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który finansuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Samorząd województwa jest dysponentem tych środków i odpowiada za realizację regionalnego programu. Otrzymanie dwóch dotacji jest dużym sukcesem, ponieważ środków programu starczyło tylko na 11 takich samochodów w województwie. Z tego dwie trafiły do gminy Gietrzwałd i aż w sumie 5 do gmin powiatu olsztyńskiego. Przedstawiciele OSP w Gietrzwałdzie i Sząbruku podziękowali byłemu wójtowi gminy Gietrzwałd, Marcinowi Sieczkowskiemu, który inicjował złożenie wniosków. Także były przewodniczący Rady Gminy Gietrzwałd, Marek Nowogrodzki otrzymał wyrazy wdzięczności za przychylność i wsparcie. Swoją cegiełkę do sukcesu dołożyli także inni fundatorzy. Na uroczystości obecny był Andrzej Abako, wicestarosta olsztyński. Powiat dofinansował zakup samochodu dla OSP w Sząbruku kwotą piętnastu tysięcy złotych. Ważnym partnerem dla Sząbruka była gmina Olsztynek. Gdyby nie to partnerstwo, wniosek najprawdopodobniej nie zostałby tak dobrze oceniony. Olsztynek dołożył 10,5 tysiąca zł i dzięki projektowi mógł zakupić zestaw hydrauliczny dla swojej OSP. Gdy po przetargach ceny obu aut znacznie przewyższyły zakładane we wnioskach budżety, a konkurs z góry ustalał limit dofinansowania do 680 tys. zł, z pomocą przyszły Olsztyńskie oddziały towarzystw ubezpieczeniowych - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Compensa TU SA, dokładając odpowiednio 10 i 5 tysięcy złotych. Zakup samochodów strażackich wsparli również indywidualni darczyńcy. W sumie OSP Sząbruk w ramach zbiórki zebrała ponad 25 tysięcy złotych.

Indywidualne akty przekazania, kluczyki i dowody rejestracyjne odebrali Naczelnicy jednostek, do których trafił nowy sprzęt, a wręczali główni fundatorzy zakupu:  Marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz Wójt Gminy Gietrzwałd Jan Kasprowicz w asyście Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Andrzeja Górzyńskiego oraz  sekretarza Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie dh Stanisława Mikulaka

Aktu poświęcenia dokonał ks. Marcin Chodorowski CRL, Proboszcz Parafii w Gietrzwałdzie. Swoją obecnością zaszczycił także ks. Józef Stramek, Proboszcz Senior.

Pragnę serdecznie pogratulować w imieniu samorządu województwa i własnym oraz strażaków z regionu Warmii i Mazur tego święta, bo rzadko tak się zdarza, że dwa nowe samochody spod igły w jednym czasie trafiają do jednostek ochotniczych straży pożarnych – mówił dh Gustaw Marek Brzezin – Dzięki dobrym projektom fundusze unijne umożliwiły kolosalne wzmocnienie bezpieczeństwa w gminie i powiecie.Życzę Wam druhowie żeby oba auta szybko wiozły na pomoc a załogi zawsze wracały w pełnym składzie.