PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

mapka UE big    Pierwsze 10 lat Polski w Unii Europejskiej Gmina Gietrzwałd wykorzystała sięgając po dotacje na realizacje przeróżnych projektów – od kilkumilionowych inwestycji po małe dotacje na równie ważne dla mieszkańców zadania.

     Przez te 10 lat gmina pozyskała ponad 13 milionów złotych przy czym był to wspólny wysiłek Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, szkół i oczywiście zaangażowanych organizacji pozarządowych, sołtysów i mieszkańców, którzy nieraz wnosili wkład swojej ciężkiej pracy.

     Proces pozyskiwania dodatkowych środków nauczył nas też myślenia w kategoriach projektu, wyznaczania celów i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych.

     Z takim doświadczeniem śmiało sięgniemy po więcej w nowej perspektywie budżetowej UE 2014 – 2020.

Takiej chwili długo drugi raz w tej gminie nie będzie – zgodnie powtarzali zebrani pod gietrzwałdzkim Sanktuarium na uroczystości poświęcenia i przekazania nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Gietrzwałdzie i OSP w Sząbruku. To była chłodna i wietrzna niedziela 19 listopada, ale radość i duma rozgrzewała od środka.

 

 

Uroczystość odbyła się „z pełną pompą”. Zaproszono wiele znakomitych gości poczynając od Gustawa Marka Brzezina, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który pełni też funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie. Brać strażacką reprezentowali też dh Stanisław Mikulak Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie, dh Grzegorz Matczyński Dyrektor Zarządu Wykonawczego Biura OW ZOSP RP w Olsztynie, bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, dr Władysław Świeczkowski Przewodniczący Komisji historycznej OW ZOSP RP w Olsztynie oraz Stanisław Pisarski Komendant Gminny ZOSP RP w Olsztynku. Oczywiście w stroju galowym stawili się druhowie z gminnych OSP na czele z Tomaszem Czerwińskim Prezesem OSP Gietrzwałd i Józefem Greifenbergiem Prezesem OSP Sząbruk, który wspólnie z wójtem Janem Kasprowiczem współorganizowali uroczystości. Samorząd gminy reprezentowała także Przewodnicząca Rady Gminy Anna Otta, Przewodniczący Komisji Gospodarczej Michał Puszczało i radny Marek Nowogrodzki, były przewodniczący rady gminy.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych przed Bazyliką Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i uroczystą Mszą Świętą. Po mszy nastąpił przemarsz na plac przed Domem Pielgrzyma, gdzie odbyła się ceremonia przekazania i poświęcenia nowych aut.

Meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie dh Gustawowi Markowi Brzezinowi  złożył dowódca uroczystości dh  Rafał Rybicki - Druhu Prezesie, dowódca uroczystości Rafał Rybicki melduje jednostki ochotniczych straży pożarnych w Gietrzwałdzie i Sząbruku w gotowości do uroczystego przekazania samochodów pożarniczych!

- Dzień 19 listopada 2017 r. zapisze się w strażackich annałach jako dzień szczególny – mówił speaker uroczystości Tomasz Czerwiński, Prezes OSP w Gietrzwałdzie - Dwie jednostki z naszej gminy otrzymują w użytkowanie fabrycznie nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Obydwa na podwoziu Scania, obydwa z silnikiem 360 KM o napędzie uterenowionym.  Pojazdy wyposażone są w wyciągarki, działka wodno-pianowe oraz sprzęt łączności i oświetleniowy.

W imieniu gospodarzy Tomasz Czerwiński przywitał zebranych gości i jako pierwszego o zabranie głosu poprosił wójta Jana Kasprowicza. Wójt podziękował Marszałkowi za udzieloną dotację. Głównym źródłem finansowania obu pojazdów był Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który finansuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Samorząd województwa jest dysponentem tych środków i odpowiada za realizację regionalnego programu. Otrzymanie dwóch dotacji jest dużym sukcesem, ponieważ środków programu starczyło tylko na 11 takich samochodów w województwie. Z tego dwie trafiły do gminy Gietrzwałd i aż w sumie 5 do gmin powiatu olsztyńskiego. Przedstawiciele OSP w Gietrzwałdzie i Sząbruku podziękowali byłemu wójtowi gminy Gietrzwałd, Marcinowi Sieczkowskiemu, który inicjował złożenie wniosków. Także były przewodniczący Rady Gminy Gietrzwałd, Marek Nowogrodzki otrzymał wyrazy wdzięczności za przychylność i wsparcie. Swoją cegiełkę do sukcesu dołożyli także inni fundatorzy. Na uroczystości obecny był Andrzej Abako, wicestarosta olsztyński. Powiat dofinansował zakup samochodu dla OSP w Sząbruku kwotą piętnastu tysięcy złotych. Ważnym partnerem dla Sząbruka była gmina Olsztynek. Gdyby nie to partnerstwo, wniosek najprawdopodobniej nie zostałby tak dobrze oceniony. Olsztynek dołożył 10,5 tysiąca zł i dzięki projektowi mógł zakupić zestaw hydrauliczny dla swojej OSP. Gdy po przetargach ceny obu aut znacznie przewyższyły zakładane we wnioskach budżety, a konkurs z góry ustalał limit dofinansowania do 680 tys. zł, z pomocą przyszły Olsztyńskie oddziały towarzystw ubezpieczeniowych - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Compensa TU SA, dokładając odpowiednio 10 i 5 tysięcy złotych. Zakup samochodów strażackich wsparli również indywidualni darczyńcy. W sumie OSP Sząbruk w ramach zbiórki zebrała ponad 25 tysięcy złotych.

Indywidualne akty przekazania, kluczyki i dowody rejestracyjne odebrali Naczelnicy jednostek, do których trafił nowy sprzęt, a wręczali główni fundatorzy zakupu:  Marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz Wójt Gminy Gietrzwałd Jan Kasprowicz w asyście Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Andrzeja Górzyńskiego oraz  sekretarza Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie dh Stanisława Mikulaka

Aktu poświęcenia dokonał ks. Marcin Chodorowski CRL, Proboszcz Parafii w Gietrzwałdzie. Swoją obecnością zaszczycił także ks. Józef Stramek, Proboszcz Senior.

Pragnę serdecznie pogratulować w imieniu samorządu województwa i własnym oraz strażaków z regionu Warmii i Mazur tego święta, bo rzadko tak się zdarza, że dwa nowe samochody spod igły w jednym czasie trafiają do jednostek ochotniczych straży pożarnych – mówił dh Gustaw Marek Brzezin – Dzięki dobrym projektom fundusze unijne umożliwiły kolosalne wzmocnienie bezpieczeństwa w gminie i powiecie.Życzę Wam druhowie żeby oba auta szybko wiozły na pomoc a załogi zawsze wracały w pełnym składzie.