PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

Gmina Gietrzwałd w 2020 roku realizuje 6 inwestycji w zakresie przebudowy i remontu dróg gminnych. Projekty współfinansowane są z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Wykaz inwestycji:

1.    Remont ul. Olsztyńskiej nr 158107N w Gietrzwałdzie

2.    Remont ul. Ostródzkiej nr 158107N w Gietrzwałdzie

3.    Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 911 m od miejscowości do drogi powiatowej nr 1425N

4.    Remont ul. Żurawiej w Nagladach - II etap

5.    Remont ul. Kwiatowej w Gietrzwałdzie

6.    Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Gronitach

7.    Przebudowa drogi gminnej Woryty – Rentyny

8.    Remont ul. Lipowej w Sząbruku

9.    Remont ul. Cichej w miejscowości Unieszewo

 

 

CALKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTÓW: 13 572 893,19 zł, w tym ponad 6 786 000 zł dofinansowania (50%)