PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Gietrzwałd poprzez wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie i dwa Kluby Senior + w Sząbruku i w Biesalu od listopada 2020 r. do marca 2021 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 47 403,86 zł