PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

Gmina Gietrzwałd realizuje projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd”


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna
Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
Poddziałanie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Dla projektu wyznaczono dwa główne cele:
Cel 1: Zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej będących w zasobach Wnioskodawcy po roku 2022
Cel 2: Redukcja kosztów bieżącego utrzymania budynków użyteczności publicznej będących w zasobach Wnioskodawcy po roku 2022

Projekt polega na termomodernizacji trzech budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gietrzwałd – domy kultury w Biesalu
i Sząbruku oraz budynek po byłej szkole podstawowej przy ul. Szkolnej w Gietrzwałdzie.

 

Wartość ogółem: 3 087 710,80 zł
Dofinansowanie: 2 498 307,28 zł
Okres realizacji: 2019 - 2022 rok