PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej – Gietrzwałd – Woryty gm. Gietrzwałd z częściowym remontem

Umowę podpisano 19 maja 2021 r. z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – Arturem Chojeckim.

Okres realizacji: 2021-2023 r.

Wartość projektu: 4 523 153,70 zł

Wartość dofinansowania: 2 261 576,85 zł

Poziom dofinansowania – 50%

Zadanie jest współfinansowane jest ze środków krajowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.