PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

Nowa droga zostanie wybudowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu to 37 903 900,13 zł, z czego wysokość dotacji wyniesie 29 749 999,99 zł.

 

Cała inwestycja będzie realizowane w 3 zadaniach na terenie gmin: Olsztyn, Jonkowo i Gietrzwałd.

 

Zadanie 1. Droga gminna nr 158017N od granic Miasta Olsztyna (ul. Perkoza) do skrzyżowania z DK16 (gm. Gietrzwałd)

 

Zadanie 2. Odcinek ul. Żurawiej od ul. Czarnieckiego do skrzyżowania ul. Cyranki i Perkoza w Olsztynie.

 

Zadanie 3. Droga gminna nr 157016N od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 527 do ul. Gościnnej, ul.

Gościnna (gm. Jonkowo), ul. Kresowa, ul. Wołodyjowskiego (gm. Olsztyn).

 

Na terenie Gminy Gietrzwałd w ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana droga o szer. 6 m i nawierzchni asfaltowej, ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,5 m wzdłuż całego odcinka drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, zatoka autobusowa z oświetleniem solarowym.

Wartość inwestycji części gm. Gietrzwałd to 1 446 995,40 zł w tym wysokość dofinansowania 1 229 946,09 zł.

 

 

Projekt ma na celu kompleksowe rozwiązanie problemu związanego z zapewnieniem w pełni funckjonalnego, jednorodnego dojazdu do sieci TEN-T z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

 

 

Termin realizacji: 2017-2018