PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

GRUPA DOCELOWĄ SĄ:

- 100% dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkoli:

60     dzieci w Gietrzwałdzie, 80 dzieci w Sząbruku, 44 dzieci w Biesalu.

- Nauczyciele i opiekunowie:

3 nauczycieli i 1 opiekun zatrudnionych w Gietrzwałdzie, 5 nauczycieli i 2 opiekunów zatrudnionych w Sząbruku, 3 nauczycieli zatrudnionych w Biesalu.

- Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli:

40 rodziców dzieci z przedszkola w Gietrzwałdzie, 60 rodziców dzieci z przedszkola w Sząbruku, 30 rodziców dzieci z przedszkola w Biesalu.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

 1. I.SZKOLENIE WEWNĘTRZNE DLA KADRY

„KOMPETENCJE KLUCZOWE W TEORII I W PRAKTYCE” 48 H

 1. II. WARSZTATY DLA RODZICÓW

Cykl 12 godzin- ok. 6 spotkań

Do wyboru 3 z 4 tematów: Zabawy kreatywne, Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z emocjami,

Normy i zasady w życiu dziecka i ich rola w wychowaniu, Odpowiednie żywienie i aktywność fizyczna dziecka.

UWAGA: Zapewnimy w trakcie warsztatów opiekę nad dziećmi

Miejsce realizacji działań: przedszkole w Sząbruku, Biesalu i Gietrzwałdzie

 1. III.WSPARCIE DLA DZIECI

W PRZEDSZKOLU W GIETRZWAŁDZIE:

 • Zajęcia dodatkowe z ROBOTYKI dla chętnych
 • Obowiązkowo zajęcia dla dzieci w ramach pobytu w przedszkolu prowadzone przez nauczycieli:

Zajęcia artystyczno – kreatywne, Zajęcia przyrodniczo – eksperymentalne, Warsztaty kulinarne

 • Doposażenie placówki: 2 komputery, 1 tablica interaktywna z projektorem, urządzenie wielofunkcyjne.

W PRZEDSZKOLU W BIESALU:

 • Zajęcia dodatkowe z ROBOTYKI dla chętnych
 • Obowiązkowo zajęcia dla dzieci w ramach pobytu w przedszkolu prowadzone przez nauczycieli: Zajęcia artystyczno – kreatywne, Zajęcia przyrodniczo – eksperymentalne,

                Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI- projekt edukacyjny

 • Doposażenie placówki: komputer, zestaw głośników do komputera, projektor, tablica interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner), Magiczny dywan lub urządzenie pokrewne, pomoce dydaktyczne na poszczególne zajęcia, zabawki na plac zabaw: piaskownica-stół wodny, wciągarka/waga do piasku, tablica do pisania kredą, huśtawka ważka lub sprężynowiec, tablica do gry w kółko i krzyżyk.

W PRZEDSZKOLU W SZĄBRUKU:

 • Zajęcia dodatkowe z ROBOTYKI dla chętnych
 • Obowiązkowo zajęcia dla dzieci w ramach pobytu w przedszkolu prowadzone przez nauczycieli: Zajęcia artystyczno – kreatywne, Zajęcia przyrodniczo – eksperymentalne, Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, Zajęcia z języka angielskiego, Warsztaty kulinarne, Kreatywne konstrukcje, Poznaję świat, poznaję innych, poznaję siebie.
 • Doposażenie placówki: 3 komputery z zestawami głośników, 2 tablice interaktywne z projektorami, projektor i ekran elektryczny, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka), zabawki na plac zabaw: wciągarka/waga do piasku/ sita, huśtawka ważka (równoważnia) lub sprężynowiec, tablica do gry w kółko i krzyżyk, zjeżdżalnia, pomoce dydaktyczne, zabawki na poszczególne zajęcia.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt trwa dwa lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020:

REKRUTACJA – wrzesień 2018 rok i 2019 rok

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW - październik 2018 – styczeń 2019 rok

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI – październik – czerwiec 2018/2019 i 2019/2020 rok

WARSZTATY DLA RODZICÓW - październik – czerwiec 2018/2019 i 2019/2020 rok

KRYTERIA REKRUTACJI:

KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA (w przypadku nadmiaru zgłoszeń do przedszkola):

Dzieci: dzieci z niepełnosprawnścią-2 pkt, dzieci, które już kontynuują edukację przedszkolną-1 pkt.

Rodzice: brak świadomości rodzica nt. niewłaściwych zachowań dziecka (np. agresja, alienacja)- nauczyciel wypełni formularz oceniający zachowanie dziecka-1 pkt.

ROBOTYKA- zajęcia dlachętnych,wprzypadkunadmiaruzgłoszeńkryteriumpierwszeństwadladziecizzainteresowaniami tymizajęciami- na podstawie opiniinauczycieli.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 393 801,25 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 334 701,25 zł

WKŁAD WŁASNY: 59 100,00 zł

 

BIURO PROJEKTU: Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, 11 – 036 Gietrzwałd

Telefon: 895241900 email: