PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

 

Projekt pod nazwą "Eko turysta w gminie Gietrzwałd" polega na odnowieniu szlaków turystycznych (rowerowych) przebiegających przez teren gminy oraz wytyczenie nowego szlaku pieszo-rowerowego od granic gminy z Olsztynem do Gietrzwałdu (kanalizacja ruchu przez lasy kudypskie) – razem 116 km szlaków. W ciągu nowego szlaku przewiduje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 2,19 km łącznie z przejściem pod wiaduktem kolejowym w Gronitach. Projekt zakłada także utworzenie w ciągu szlaków turystycznych nowoczesnych zielonych przystanków rowerowych ze strefą rekreacji (mała architektura) i edukacji (ekspozycja ekologiczna), które podniosą atrakcyjność całego szlaku i zachęcą turystów do korzystania z niego – łącznie 10 punktów (Gronity, Naglady, Łajsy, Gietrzwałd, Woryty, Biesal, Tomaryny, Śródka). Przystanki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz będą wykorzystywały odnawialne źródła energii (oświetlenie, ławki solarne z instrukcją napisaną w języku Braille). W 8 innych lokalizacjach zostaną ustawione tablice informacyjne przedstawiające mapę gminy z naniesionymi przebiegami poszczególnych szlaków oraz informacjami o cennych przyrodniczo obiektach występujących w pobliżu (edukacja ekologiczna). Przystanki będą wyposażone także w tablice informacyjne, gry ekologiczne, strefę wypoczynku oraz małą infrastrukturę rekreacyjną (w zależności od możliwości danej lokalizacji i potrzeb).

 

Cele projektu

1. Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego od roku 2018 poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego na ścieżkach rowerowych i cennych przyrodniczo obszarach w Gminie Gietrzwałd.

2. Ochrona atrakcyjnej biologicznie przestrzeni na terenie Gmina Gietrzwałd poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego w latach 2018-2019

3. Stworzenie zaplecza do prowadzenia edukacji ekologicznej - ekspozycje ekologiczne i gry edukacyjne na zielonych przystankach rowerowych w Gminie Gietrzwałd w latach 2018-2019

 

Wartość projektu: 1 399 091,74 zł

Dotacja: 1 189 227,98 zł

Realizacja do 31.10.2019 r.

 

Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020