PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

pszok pasek

Gmina Gietrzwałd realizuje projekt: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Oś priorytetowa 5: Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów


Działanie: Gospodarka odpadowa


Głównym celem projektu jest zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie Gminy Gietrzwałd poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Gietrzwałd.


Przedmiotem projektu jest: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie (Działka 52 i 32/2 w obrębie ewidencyjnym 3 w jednostce ewidencyjnej Gietrzwałd).


W ramach inwestycji zaplanowano:
- budowę wiat gospodarczych wraz z wyposażeniem (kontenery hakowe, pojemniki o pojemności 1100 litrów do selektywnego gromadzenia odpadów, waga samochodowa zagłębiona)
- budowa dojazdu do punktu,
- budowę portierni,
- utwardzenie drogi dojazdowej,
- budowę placu manewrowego,
- budowę płyty kompostownika.

Wartość ogółem: 1185168,13 zł
Dofinansowanie: 819018,62 zł
Wkład własny: 366749,50 zł
Okres realizacji: 2020-2021 rok