PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

pszok pasek

 

Beneficjent: Gmina Gietrzwałd
Tytuł projektu: „Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd – etap 2”
Projekt będzie wdrażany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020


Data podpisania umowy: 8.10.2019 r. Przez Wójta Jana Kasprowicza i Skarbnika Andrzeja Wasilewskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Cel projektu: wdrożenie e-usług oraz digitalizacja danych w Gminie Gietrzwałd.


Zakres rzeczowy projektu:
1. Portal publiczny wraz z elektronicznym biurem obsługi interesanta (eBOK).
2. Opracowanie i wdrożenie e-usług.
3. Aplikacja mobilna dla mieszkańców gminy.
4. Digitalizacja materiałów dot. Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań oraz uchwał rady gminy i zarządzeń wójta gminy wraz z implementacją materiałów do Systemu Informacji Przestrzennej.


Okres realizacji: styczeń 2020 – grudzień 2021
Wartość projektu: 409 830,00 zł
Wartość dofinansowania: 348 355,50 zł