PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

Gmina Gietrzwałd od 17.09.2019 r. realizuje 10 inwestycji w zakresie przebudowy i remontu dróg gminnych. Projekty współfinansowane są z Funduszu Dróg Samorządowych.
Łącznie powstanie prawie 7 km dróg.


Wykaz inwestycji:
1. Remont ulicy Zielona Dolina i ulicy Olsztyńskiej w Gronitach
2. Remont nawierzchni w ulicy Hermana w miejscowości Sząbruk
3. Remont nawierzchni w części drogi dojazdowej oraz placu postojowego wraz z chodnikami do przedszkola w na dz. Nr 75/4 i 75/5 obręb Sząbruk
4. Remont ulicy Wiejskiej i Unieszewskiej w Nagladach
5. Przebudowa drogi gminnej nr 158007N na odc. od DK16 (Podlejki) do miejscowości Biesal
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 158008N Tomaryny - DK 16
7. Przebudowa ulicy Sportowej w m. Sząbruk
8. Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 601,00m od skrzyżowania przy ośrodku wypoczynkowym w kierunku drogi powiatowej nr 1425N
9. Remont drogi gminnej w Biesalu na odc. od drogi pow. nr 1425N do skrz. z drogą gminną nr 158007N
10. Remont ulicy Żurawiej w Nagladach


Całkowita wartość w/w. projektów: 8 093850,30 zł
Kwota dofinansowania: 3 970 570,82 zł
Wkład własny: 4 123 279,48 zł