PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian


info

sala gimn Termin realizacji: 12.07.2004r.-22.03.2006r.

Źródło finansowania:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3, Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna,

- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,

- Środki własne Gminy Gietrzwałd.

 

Wartość inwestycji: 3.818.311,57 PLN

Wartość dofinansowania: 2.863.733,68 PLN - UE i 500.000,00 PLN – MSiT


opis zadania


Przedmiotem projektu była budowa sali sportowej o wymiarach 19,0x36,0 m z częścią socjalną, łącznika, sali lekcyjnej, wc-tów, pomieszczeń gospodarczych i pomieszczenia przeznaczonego do celów kulturalno-społecznych. Projekt objął także urządzenie terenu szkolnego (placyk rekreacyjny, ciągi piesze, bieżnia 60m-4 torowa, skocznia w dal, tereny zielone), ogrodzenie całości obiektu, budowę parkingu przyszkolnego oraz wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Celem strategicznym Projektu było umożliwienie wszystkim mieszkańcom (zarówno dzieciom i młodzieży uczącej się, a także osobom dorosłym) dostępu do odpowiedniej infrastruktury sportowej na terenie ich miejsca zamieszkania. Odpowiednia baza sportowa to możliwość częstszego uprawiania sportu, a w rezultacie korzystny wpływ na ich zdrowie i samopoczucie.

 

  zporr