PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

Dzięki pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 42 650 zł Stadion Leśny w Gietrzwałdzie doczekał się modernizacji. W celu polepszenia jego funkcjonalności oraz poprawy warunków rozgrywania meczy oraz prowadzenia treningów, a także zwiększenia dostępności obiektu dla mieszkańców gminy i odwiedzających ją gości została wyrównana płyta boiska i zlikwidowano nasyp. Boisko zostało wydłużone i poszerzone z rozmiaru 52x94m na 70x110 m. Z tego wynikła konieczność likwidacji bieżni oraz boiska do siatkówki. Murawa boiska została uzupełniona poprzez zastosowanie dosiewu wgłębnego. Przed dosianiem konieczne było zastosowanie nawozu. Ostatnim etapem zadania był zakup i montaż piłkochwytów o powierzchni 700 m2. Z budżetu gminy Gietrzwałd na realizację inwestycji przeznaczono 42 650 zł, jako wkład własny do projektu.