PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

leguty boiska Termin realizacji: 2011 rok

Źródło finansowania:

    - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
  • - Budżet Gminy Gietrzwałd.
  • Wartość inwestycji: 91 170,60 PLN
    Wartość dofinansowania: 56 047,00 PLN

 

opis zadania

 

Projekt polegał na przebudowie i doposażeniu terenu rekreacyjno sportowego w Łęgutach: teren został ogrodzony, oświetlony, wykonano dwa boiska sportowe (piłkarskie i siatkarskie) , ścieżki z polbruku, wiatę, miejsce na ognisko, dojazd do placu. Projekt został zrealizowany przy współpracy z Radą Sołecką wsi Łęguty.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

pack5