PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

gronity Termin realizacji: 2010 rok

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
-
Budżet Gminy Gietrzwałd.

 

Wartość inwestycji: 122 950,80 PLN

Wartość dofinansowania: 74 970,00 PLN

opis zadania

W ramach zdania przeprowadzono remont budynku należącego do Gminy Gietrzwałd: wymiana istniejącego pokrycia dachowego na nowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową, wymiana ocieplenia dachu, wykonanie docieplenia elewacji i wykonanie elewacji, wymiana podłóg na parterze i poddaszu, remont schodów drewnianych na poddasze, remont istniejącej instalacji elektrycznej. Budynek pełni obecnie funkcję świetlicy wiejskiej zarządzanej przez Stowarzyszenie „Garian” w Gronitach – lokalna organizację mieszkańców wsi. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu partnerów: Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie, Stowarzyszenie GARIAN w Gronitach, Rada Sołectwa Gronity, Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie, Jan Kasprowicz.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pack5