PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

plac zabaw Termin realizacji: lata 2011 - 2012

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów

- Budżet Gminy Gietrzwałd.

 

Wartość inwestycji: 32 536,21 PLN
Wartość dofinansowania:
18 931,83 PLN

opis zadania

Projekt polegał na budowie placu zabaw w Biesalu obok remizy strażackiej. Teren placu został ogrodzony, zainstalowano zabawki, ławeczki, tablice informacyjną. Plac powstał przy dużym zaangażowaniu mieszkańców wsi i ich wkładzie pracy (budowa ogrodzenia, oczyszczenie terenu, posianie trawy). Społeczność wsi nadała placowi nazwę EKOLANDIA.

 

Partnerami w realizacji zadania byli:

Rada Sołectwa Biesal
Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie – Wiejski Dom Kultury w Biesalu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biesalu
Ochotnicza Straż Pożarna w Biesalu
Maciej Kłoda, mieszkaniec Tomaryn
Roman Kraskowski, mieszkaniec Markut
Agnieszka Retkowicz, mieszkanka Maniek

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pack5