PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

poznac gmine  Termin realizacji: lata 2011 - 2012

Źródło finansowania:

- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość zadania: 39 698,38 PLN

Wartość dofinansowania: 22 756,00 PLN

opis zadania

W ramach operacji zostały przygotowane i wydane różnego rodzaju publikacje promujące walory Gminy Gietrzwałd, która znajduje się na obszarze LGD „Kraina Drwęcy i Pasłęki”. Przygotowano następujące pozycje:

1. "Opowieści o Gminie Gietrzwałd" - jest to 12 stronnicowa broszurka formatu A5 w miękkiej foliowanej oprawie wydana w kolorze, która zgodnie z tytułem jest charakterystyką obszaru gminy, jej atrakcji, historii, walorów przyrodniczych i kulturowych. Jej wyjątkowość polega na tym, że będzie bogato ilustrowana obrazami malarki zaprzyjaźnionej z naszą gminą i od lat współpracującej z Gminnym Ośrodkiem Kultury Anastazji Fietisowej. Artystka w 2009 roku spędziła w gminie wiele miesięcy a pokłosiem jej pobytu jest swoisty portret gminy, obrazy prezentujące wsie, pejzaże, ludzi i wyjątkowe miejsca. Planuje się wydanie 2 000 egzemplarzy polskojęzycznych Wydano po 2000 egzemplarzy w 3 językach – polski, niemiecki, angielski.

2. Uzupełnieniem tych wydawnictw jest wysokiej jakości folder z 18 pocztówkami w standardowym rozmiarze z Gminy Gietrzwałd przygotowany także w oparciu o malartswo A. Fietisowej w nakładzie 1000 egzemplarzy.

3. Mini album z kapliczkami "Tropem warmińskich kapliczek" - to 12 stronnicowa broszurka formatu A5 w miękkiej foliowanej oprawie wydana w kolorze, w całości poświęcona jednemu z charakterystycznych elementów krajobrazu Warmii - przydrożnym kapliczkom wydana w nakładzie 2 000 egzemplarzy.

4. "Opowieść o mieszkańcach Gminy Gietrzwałd" - to 12 stronnicowa broszurka formatu A5 w miękkiej foliowanej oprawie w kolorze, poświęcona różnorakiej działalności jaką podejmują mieszkańcy gminy zorganizowani w stowarzyszeniach, Radach Sołeckich, kołach działających przy ośrodkach kultury. Turystyczna atrakcyjność gietrzwałdzkiej krainy w znacznej mierze polega właśnie na aktywności tych ludzi, którzy w sezonie bogato wypełniają kalendarz wydarzeń artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych.

5. Kalendarz - jest to publikacja promocyjna, ilustrowana zdjęciami prezentującymi piękno krajobrazu przyrodniczego i kulturowego ziemi gietrzwałdzkiej. Wydano na początku 2012 roku w nakładzie 300 egzemplarzy o formacie 68 x 48 cm, papier kreda mat 300 gr, 6 arkuszy.

6. Pocztówki i plakaty (postery) – wydano również materiały promocyjne w formie pocztówek o standardowym rozmiarze (7500 sztuk - 15 rodzajów) i plakatów format B1 papier 150 gr foliowane (2000 sztuk - 2 rodzaje).

 

Wszystkie publikacje są dostępne nieodpłatnie między innymi w punkcie Informacji Turystycznej w Gietrzwałdzie .

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Publikacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pack5