PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

orlik biesal Termin realizacji: 2012 rok

Źródło finansowania:
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich),
- Rządowy program „Moje Boisko - Orlik 2012"
,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość inwestycji: 1 333 121,06 PLN
Wartość dofinansowania:
492 450,00 PLN dotacja UE, 333 000,00 PLN dotacja budżet państwa

opis zadania

W ramach zadania wybudowano kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej w Biesalu. Inwestycję zrealizowano na podstawie zaadaptowanego projektu typowego, opublikowanego na stronach internetowych www.orlik2012.pl i stanowiącego własność Ministerstwa Sportu i Turystyki. W wyniki realizacji inwestycji powstały:

- boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m i pow. użytkowej 1860m2,nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej została wykonana na podbudowie dynamicznej, boisko wyposażono w trwale montowane do podłoża bramki do gry w piłkę nożną,

- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19.1m x 32.1m i pow. użytkowej 613m2. Wykonano poliuretanową nawierzchnię boiska na podbudowie dynamicznej, przeznaczoną do boisk wielofunkcyjnych.  Zamontowano w sposób trwały z podłożem kosze do koszykówki i komplet wyposażenia  do gry w piłkę siatkową,

- budynek sanitarno-szatniowy z szatniami, sanitariatami, magazynkiem i pokojem animatora,

Zostały wykonane przyłącza wodno-kanalizacyjne i do sieci elektro-energetycznej a pod boiskami zainstalowano odwodnienie (drenaż). Boiska zostały ogrodzone ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej a boisko piłkarskie wyposażono w piłkochwyty. Zbudowano dojścia i dojazdy do obiektów.

film

 

 

orlik2012

ue na rzecz obsz wiej log logo prow big