PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

.

info

unieszewo plac zabaw Termin realizacji: 2012 rok

 Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małych Projektów,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

 Wartość inwestycji: 38 007,00 PLN
Wartość dofinansowania: 24 720,00 PLN

opis zadania

Celem zadania było zorganizowanie we wsi Unieszewo miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla małych mieszkańców i ich rodziców, turystów i agroturystów, poprzez budowę placu zabaw. Dzięki inwestycji w Unieszewie w sąsiedztwie „starej szkoły” powstał plac zabaw wyposażony w drewnianą wiatkę, kosze na śmieci, dwa stoliki wykonane przez mieszkańców z zakupionego materiału oraz zabawki: bujak sprężynowy, huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, ławka podwójna z oparciami, stolik z ławami, piaskownica, zestaw ze zjeżdżalnią, ważka krzyżakowa na sprężynie, huśtawka dla małych dzieci i karuzela. Nowy plac został wyposażony w sprzęt wysokiej jakości posiadający atesty gwarantujące bezpieczeństwo użytkowników.

Partnerami w realizacji zadania byli:

- Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych,

- Grupa U-Babki z siedzibą w Unieszewie,

- OSP w Unieszewie,

- Rada Sołecka Sołectwa Unieszewo,

- Agnieszka Żejmo,

- Katarzyna Omilian

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pack5