PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

eternit Termin realizacji: 2013 rok

Źródło finansowania:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość inwestycji: 124 294,65 PLN

Wartość dofinansowania: 105 650,42 PLN

 

opis zadania

Zadanie polegało na demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transporcie tych odpadów z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwieniu poprzez składowanie na składowisku.

Z terenu Gminy Gietrzwałd usunięto 12.557,63m2 wyrobów azbestowych z 18 nieruchomości. W ramach programu mieszkańcy mogli składać wnioski do Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie i uzyskać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie azbestu.

Azbest usuwany był z takich miejscowości jak: Sząbruk, Gietrzwałd, Gronity, Woryty, Tomaryny, Biesal, Dłużki, Naterki. Przede wszystkim usuwano odpad niebezpieczny z budynków gospodarczych, mieszkalnych, letniskowych oraz tzw. luz zalegający na posesjach.

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

logo wfosigw olsztyn