PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

kids1

Termin realizacji: lata 2013-2014

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.
Wartość inwestycji: 322 579,35 PLN
Wartość dofinansowania: 195 000,00 PLN

opis zadania

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców w ramach zdania zaplanowano budowę świetlicy na terenie rekreacyjno-sportowym w Łęgutach o powierzchni użytkowej 90,4 m2. W trosce o środowisko naturalne do ogrzewania obiektu wykorzystane zostaną pompy cieplne.

Otwarcie świetlicy - film

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pack5