PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

gotowi na model Gmina Gietrzwałd wspólnie ze Stowarzyszeniem ESWIP, Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiatem Ostródzkim przystąpiła jako partner do realizacji projektu pod nazwą „Gotowi na Model”. Jest to projekt w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Przystąpiliśmy do tego projektu, by uzyskać wsparcie, dzięki któremu poprawimy naszą współpracę i wesprzemy potencjał trzeciego sektora działającego na terenie naszej gminy. Celem projektu jest:

Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pomiędzy JST a NGO w 3 środowiskach, na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym w woj. warmińsko-mazurskim w okresie 21 miesięcy.

W Gminie Gietrzwałd skupimy się głównie nad rozwijaniem następujących zagadnień:
- system konsultacji społecznych,
- system monitoringu, kontroli i oceny realizacji zadania publicznego,
- standard realizacji wspólnych przedsięwzięć,
- Wieloletni Programu Współpracy
- procedury, standardy wdrażania inicjatywy lokalnej.

Będziemy to robić przy wsparciu zewnętrznych ekspertów w utworzonej w tym celu grupie roboczej. W skład grupy wejdą przedstawiciele samorządu (Urząd, Rada Gminy) oraz organizacji pozarządowych.

Projekt zakłada realizację szeregu działań np. Szkoła Modelu Współpracy – cykl szkoleń dla liderów lokalnych i 2-dniowa wyjazdowa wizyta studyjna dla 15 osób z naszej Gminy. Pierwszym działaniem, był Lokalny Indeks Jakości Współpracy. Jest to badanie jakości współpracy między JST i NGO w Gminie Gietrzwałd. Zostało przeprowadzone przez pracowników naukowych UWM w Olsztynie na podstawie 2 spotkań fokusowych i badania ankietowego. Rozpoczęły się także szkolenia w ramach Szkoły Modelu Współpracy. Z naszej Gminy uczestniczy 6 osób.

wizualizacja

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego