PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

budowlaniec Termin realizacji: lata 2013-2014

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość inwestycji: 357 078,32 PLN
Wartość dofinansowania: 134 892,00 PLN

opis zadania

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi Gronity poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Olsztynie, co znacząco wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej na tym terenie. Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowana dla kompleksu działek położonych przy ul. Olsztyńskiej w Gronitach.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

ue na rzecz obsz wiej log logo prow big