PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

szatnia stadion Termin realizacji: 2014 rok

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

Wartość inwestycji: 206 642,07 PLN
Wartość dofinansowania: 134 113,00 PLN

opis zadania

Stadion Leśny w Gietrzwałdzie w przeciągu ostatnich trzech lat powrócił do życia. W znacznej mierze dzięki powstałej Gminnej Radzie Sportu, która skupia aktywne osoby zainteresowane rozwojem Sportu w naszej gminie oraz Gminnemu Klubowi Sportowemu Gietrzwałd-Unieszewo prowadzącemu rozgrywki ligowe. Poza rozgrywkami ligowymi na stadionie są organizowane mecze piłkarzy z grup młodzieżowych a także inne imprezy o charakterze sportowym jak np. „Gminne Igrzyska Wsi”, siatkarski turniej stulatków i szkolne rozgrywki sportowe. W okresie wakacyjnym organizowane też były Spotkania Warmińskie z kiermaszem, biesiadą, tańcami, pokazami, występami, w której bierze udział kilkuset mieszkańców gminy i zaproszonych gości. Tu swój udział ma też Stowarzyszenie Gietrzwałd.

Słowem w Gietrzwałdzie jest pięknie położony stadion, chętnie wykorzystywany przez różne grupy, na którym jest boisko do piłki nożnej, do piłki siatkowej, są małe trybuny i bieżnia. Ale nie ma wymaganego i bardzo potrzebnego zaplecza sanitarno-szatniowego z toaletami. Aby sprostać potrzebom i rozwijającej się działalności podejmowanej przez GRS i GKS Gietrzwałd-Unieszewo na Stadionie Leśnym w Gietrzwałdzie niezbędne jest zbudowanie takiego zaplecza, które będzie funkcjonalne i podniesie standard organizacji imprez sportowych. Dla organizacji w Gietrzwałdzie meczy ligowych to wręcz warunek konieczny ponieważ PZPN stawia konkretne wymagania dla obiektów, gdzie mają odbywać się mecze A klasy. Obecne blaszaki ich oczywiście nie spełniają.

Stąd, jak tylko pojawiła się możliwość pozyskania dodatkowych funduszy na budowę takiego zaplecza ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wniosek został złożony a po pozytywnej ocenie 7 kwietnia 2014 r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie.

W zaprojektowanym zapleczu przewidziano dwie szatnie (chłopcy, dziewczęta osobno) z toaletami i prysznicami, pokoik dla sędziów lub trenera oraz magazynek i dwie toalety (dla kobiet i mężczyzn) z dostępem z zewnątrz dla uczestników impre i publiczności.

Wewnątrz obiektu zostaną umieszczone tablice edukacyjne, prezentujące poszczególne dyscypliny sportowe i ich historię a także informacja o historii Stadionu Leśnego w Gietrzwałdzie i sportów uprawianych w gminie Gietrzwałd. Tablice zostaną przygotowane przy konsultacji z członkami Gminnej Rady Sportu.

Jako innowacja w korytarzu zostanie też umieszczona skrzynka na listy mieszkańców dotyczące propozycji organizacji imprez sportowych na stadionie. To element włączenia społeczności lokalnej w życie sportowe gminy.

Gminę Gietrzwałd przy realizacji będą wpierali partnerzy tj. Gminna Rada Sportu, Gminny Klub Sportowy Gietrzwałd-Unieszewo, Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie, „Gazeta Gietrzwałdzka”, zabart.com.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

pack5