PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

info

it modernizacja Termin realizacji: lata 2009-2014

Źródło finansowania:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 2 – „Turystyka”, Działanie 2.2 „Promocja województwa i jego oferty turystycznej”,
- Budżet Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Budżet Gminy Gietrzwałd.

 

W IT w Gietrzwałdzie dofinansowano zakup wyposażenia i oznakowania Informacji Turystycznej w kwocie 21 386,27 zł przy całkowitej wartość zakupów 25 988,98 zł.

opis zadania

it gietrz modernizacja
Projekt został przygotowany przez Departament Turystyki w partnerstwie z 23 jednostkami z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w tym Gminą Gietrzwałd. W ramach projektu modernizowano lokale informacji turystycznych i ich dostosowanie do potrzeb obsługi ruchu turystycznego.

Tworzone centra informacji turystycznej zostały oznakowane, umeblowane i wyposażone w sprzęt biurowy oraz komputerowy z oprogramowaniem. Jednym z ostatnich, aczkolwiek bardzo istotnym elementem projektu, jest opracowanie i wydanie na potrzeby pracy poszczególnych informacji turystycznych wydawnictw promujących atrakcje i zasoby turystyczne Warmii i Mazur oraz system m-guide do indywidualnego zwiedzania regionu. Całość projektu została oszacowana na kwotę 3 819 535 złotych.
W IT w Gietrzwałdzie dofinansowano zakup wyposażenia i oznakowania Informacji Turystycznej w kwocie 21 386,27 zł przy całkowitej wartość zakupów 25 988,98 zł.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

wizualizacja