PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

wdk biesal Termin realizacji: 2014 rok
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi i środki Gminy Gietrzwałd
Wartość inwestycji: 93 532,14 zł
Wartość dofinansowania: 53 817,00 zł


opis zadania

Opis zadnia:
W ramach zadania przeprowadzono remont budynku domu kultury w Biesalu, który obejmował prace w sali głównej, wiatrołapie, sali małej, starej kuchni, nowej kuchni i toalecie.
Na sali głównej prace obejmowały remont: posadzki, sceny, schodów przy scenie, otworu drzwiowego, murku przy scenie, ścian i sufitu. Zamontowano osłony grzejnikowe. Zlikwidowano prowizoryczną instalację sceny z wymianą skrzynki oraz udrożniono wentylację.
Prace w wiatrołapie polegały na położeniu okładziny podłogowej z płytek antypoślizgowych, zamontowaniu listew przyściennych, wymianie okien oraz odświeżeniu ścian.
W sali małej zerwano posadzkę i cokolik, wykuto kraty okienne, wymieniono okna, zamontowano nowe drzwi, odświeżono ściany, położono nową posadzkę i listwy przyścienne.
W starej kuchni zagruntowano ściany, położono gładzie gipsowe i dwukrotnie pomalowano ściany.
W nowej kuchni zagruntowano ściany, położono gładzie gipsowe i dwukrotnie pomalowano ściany oraz doprowadzono wodę i kanalizację sanitarną.
W toalecie wymieniono drzwi na nowe.
Informacja o dofinansowaniu (czy i jakie oznaczenia):
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zdjęcia

wdk biesal w trakcie   wdk biesal   wdk biesal1
w trakcie prac   po   po

 


  logotyp biesal