PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

0800h7761 Termin realizacji: 2014 rok
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi i środki Gminy Gietrzwałd
Wartość inwestycji: 37 420,65 zł
Wartość dofinansowania: 24 338,00 zł

opis zadania

Opis zadnia:
W ramach zadania przeprowadzono remont w trzech świetlicach wiejskich w: Tomarynach, Pęglitach i Rapatach.
W Tomarynach zakres prac obejmował:
- prace remontowe na sali głównej polegające na wymianie podłogi, okien i drzwi na nowe;
- prace remontowe w łazience polegające na wymianie podłogi na nową, montażu baterii, umywali i ustępu oraz odświeżeniu i pomalowaniu ścian;
- odmalowanie ścian w korytarzu.
W Pęglitach zakres prac obejmował:
- remont podłogi i ułożenie paneli podłogowych;
- renowację istniejących drzwi;
- rozbiórkę nieczynnego pieca kaflowego;
- dokończenie prac remontowych w łazience;
- zamontowanie kloszy oświetlenia głównego.
W Rapatach zakres prac obejmował:
- remont podłogi polegający na jej naprawie i ułożeniu paneli podłogowych;
- renowację istniejących drzwi;
- odrestaurowanie powłok malarskich części elewacji frontowej;
- wykonanie okładzin schodów wejścia głównego.
W ramach zadania zostały zakupione również trzy tablice informacyjne, na których będą znajdowały się prace plastyczne dzieci i młodzieży oraz pomiary pogodowe zbierane przez mieszkańców.
Informacja o dofinansowaniu (czy i jakie oznaczenia):
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja zrealizowana przez Urząd Gminy w Gietrzwałdzie. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


logotyp biesal