PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

przystanek Unieszewo Termin realizacji: 2013 rok
Źródło finansowania: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” i środki Gminy Gietrzwałd
Wartość inwestycji: 14 289,78zł
Wartość dofinansowania: 10 000,00zł

opis zadania

Opis zadnia:
Sołectwo Unieszewo przystąpiło do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2012 roku. Dnia 25.04.2013r. podjęto Uchwałę Nr XXXII/314/2013 Rady Gminy Gietrzwałd w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Unieszewo.
W zadanie zaangażowani byli mieszkańcy, którzy nieodpłatnie wykonali prace przygotowawczo-porządkowe. Mieszkańcy oczyścili teren z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, wykosili chwasty i jednoroczne samosiewy na terenie niezadrzewionym, ręczne plantowali powierzchnię gruntu rodzimego oraz humusowali skarpy z obsianiem przy grubości warstwy humusu.
Wiata powstała z wysokogatunkowych materiałów. Przy wiacie zamontowano kosz na śmieci.
Wiata przystankowa ma wymiary: szerokość 3 m, długość 1,5 m, maksymalna wysokość konstrukcji nad poziomem terenu to 3,3 m. Powierzchnia zabudowy wynosi 4,5 m2. Wokół wiaty ułożony został plac z kostki betonowej o powierzchni ok. 16 m2.
Informacja o dofinansowaniu:
Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla. Konkurs dla sołectw zakwalifikowanych do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”

logotyp szabruk