PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

IMG 0688 Termin realizacji: 2014 rok


Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
i środki Gminy Gietrzwałd

Wartość inwestycji: 1 112,93zł
Wartość dofinansowania: 890,34 zł

opis zadania

Opis zadnia:
W porozumieniu z Radą Sołecką w Unieszewie, która przeznaczyła środki finansowe na wkład własny zostały zorganizowane różnego rodzaju formy aktywności dla dzieci i młodzieży związane z tematyką ekologiczną. W ramach zadania zrealizowano m.in. warsztaty plastyczne, rajd rowerowy do Nadleśnictwa Mitelki, wystawa ekologiczna oraz pogadanki na temat ochrony środowiska naturalnego. W ramach tych głównych tematów uczestnicy m.in. projektowali własne ekologiczne zwierzątko i wykonywać je różnymi metodami. Podczas rajdu rowerowego zorganizowano spotkanie z leśniczym Piotrem Korolem, podczas którego nagrywano odgłosy przyrody, tropiono i obserwowano zwierzęta. W ramach pogadanek podejmowane były tematy ekologiczne, związane z ochroną środowiska naturalnego. Wszystkie zajęcia, spotkania, konkursy zostały zorganizowane przez pracowników świetlicy wiejskiej w Unieszewie. W ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Uczestnicy mieli także możliwość zagłębić się i poznać szerzej tematykę ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Najmłodsi poznali m.in. zwierzęta, które później wykonywali przy pomocy różnych technik. Głównym efektem końcowym była wystawa zwierzątek wykonana przez dzieci różnymi metodami. W ramach zadania zrealizowano 15 tematów i 2 konkursy (1. Mój ekologiczny zwierzak - technika orgiami, 2. Sowa mądra głowa - technika makramy) oraz wystawa wykonanych prac. Zadanie przyczyniło się do przykładania większej uwagi skupiającej się na ochronie środowiska.
Informacja o dofinansowaniu:
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - Mikrogranty- Edycja IV

 

logo wfosigw z napisem

Termin realizacji: 2014 rok

Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

i środki Gminy Gietrzwałd

Wartość inwestycji:  1 112,93zł

Wartość dofinansowania:  890,34 zł

Opis zadnia:

W porozumieniu z Radą Sołecką w Unieszewie, która przeznaczyła środki finansowe na wkład własny zostały zorganizowane różnego rodzaju formy aktywności dla dzieci i młodzieży związane z tematyką ekologiczną. W ramach zadania zrealizowano m.in. warsztaty plastyczne, rajd rowerowy do Nadleśnictwa Mitelki, wystawa ekologiczna oraz pogadanki na temat ochrony środowiska naturalnego. W ramach tych głównych tematów uczestnicy m.in. projektowali własne ekologiczne zwierzątko i wykonywać je różnymi metodami. Podczas rajdu rowerowego zorganizowano spotkanie z leśniczym Piotrem Korolem, podczas którego nagrywano odgłosy przyrody, tropiono i obserwowano zwierzęta. W ramach pogadanek podejmowane były tematy ekologiczne, związane z ochroną środowiska naturalnego. Wszystkie zajęcia, spotkania, konkursy zostały zorganizowane przez pracowników świetlicy wiejskiej w Unieszewie. W ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Uczestnicy mieli także możliwość zagłębić się i poznać szerzej tematykę ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Najmłodsi poznali m.in. zwierzęta, które później wykonywali przy pomocy różnych technik. Głównym efektem końcowym była wystawa zwierzątek wykonana przez dzieci różnymi metodami. W ramach zadania zrealizowano 15 tematów i 2 konkursy (1. Mój ekologiczny zwierzak - technika orgiami, 2. Sowa mądra głowa - technika makramy) oraz wystawa wykonanych prac. Zadanie przyczyniło się do przykładania większej uwagi skupiającej się na ochronie środowiska.

Informacja o dofinansowaniu:

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - Mikrogranty- Edycja IV