PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

info

0800h7761 Termin realizacji: 2014 rok
Źródło finansowania: - Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
i środki Gminy Gietrzwałd
Wartość inwestycji: 1 233,78 zł
Wartość dofinansowania: 987,02 zł

opis zadania

Opis zadnia:
W porozumieniu z Radą Sołecką w Biesalu, która przeznaczyła środki finansowe na wkład własny zostały zorganizowane różnego rodzaju formy aktywności związane z tematyką ekologiczną. W ramach zadania zrealizowano m.in. warsztaty plastyczne, rajd rowerowy do leśniczówki, pogadanki na temat ochrony środowiska naturalnego oraz sprzątanie miejscowości i sadzenie drzewek. W ramach tych głównych tematów uczestnicy m.in. projektowali własne logo "Moje ulubione zwierzątko", malowali na koszulkach, wykonywali obrazy na szklanych pojemnikach i pudełkach metodą decupage, wspólnie sprzątali miejscowość i sadzili drzewka. Uczestnicy wykonywali wspólnie album i zwierzątka np. metodą makrama. Podczas rajdu rowerowego zorganizowane zostało spotkanie z leśniczym, podczas którego odbyła się pogadanka na temat „Jak chronić środowisko naturalne zwierząt” oraz uczestnicy oglądali film przyrodniczy. W ramach pogadanek podejmowane były tematy ekologiczne, związane z ochroną środowiska naturalnego, tropiono zwierzątka i obserwowano ptaki. Wszelkie zajęcia, spotkania, konkursy zostały zorganizowane przez pracowników Wiejskiego Domu Kultury w Biesalu. W ramach zadania niezbędny był zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć. W ramach zadania przeprowadzonych zostało 15 zajęć, 5 konkursów, rajd rowerowy i inne wyżej wymienione formy aktywności
Informacja o dofinansowaniu:
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - Mikrogranty- Edycja IV

 

logo wfosigw z napisem