PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

info

ubranie bojowe Termin realizacji: 2014 rok
Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
i środki Gmina Gietrzwałd
Wartość inwestycji: 3 750,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 000,00 zł

Tytuł 2

Przykładowy tekst

opis zadania

Opis zadnia:
Zadanie polegało na zakupie dwóch kompletów ubrania bojowego.
Strój bojowy charakteryzuje się dużą wytrzymałością a zarazem lekkością i wygodą użytkowania. Ubranie to daje wysoki komfort pracy i bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa. Uzyskuje się możliwie najwyższy poziom ochrony przed gorącem bez noszenia dodatkowych ciężkich ubrań. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Gietrzwałd. Dzięki swojemu zaangażowaniu w działania ratownicze OSP Biesal należy do jednych z prężniej działających jednostek OSP na terenie naszej Gminy. Jej położenie blisko drogi krajowej nr 16 oraz fakt, iż w pobliżu nie ma innych jednostek OSP, wpływa na to, że jednostka ta niejednokrotnie jako pierwsza podejmuje działania ratownicze w zdarzeniach zaistniałych. Zakup stroju bojowego pozwoli sprawniej prowadzić akcje ratownicze oraz ratować zdrowie i życie uczestników zdarzeń. Zakup stroju umożliwi udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych podczas zwalczania pożarów i klęsk żywiołowych.
Ubrania zostały kupione w Oddziale Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie.
Informacja o dofinansowaniu:
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - Działanie 7 - Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, Poddziałanie 7.1 - Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych.

zdjęcia

ubranie bojowe

 

logo wfosigw z napisem