PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

 

EFRR poziom polskie kolor

 

Przedmiotem projektu pn. "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Biesalu" jest zmiana sposobu ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu, wraz z modernizacją kotłowni polegająca na wymianie niskosprawnej kotłowni na drewno na nową wysokosprawną kotłownię na biomasę (pellet) wraz z automatyką o mocy 100kW spełniającą wymogi emisyjności zanieczyszczeń.

 

 

EFRR poziom polskie kolor

 

Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu, wraz z modernizacją kotłowni polegająca na wymianie niskosprawnej kotłowni na drewno na nową wysokosprawną kotłownię na biomasę (pellet) wraz z automatyką o mocy 100kW spełniającą wymogi emisyjności zanieczyszczeń.

 

CELE REALIZACJI PROJEKTU

Celem głównym projektu jest: wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Wnioskodawcy poprzez realizację inwestycji polegającej na wymianie niskosprawnej kotłowni na drewno na nową wysokosprawną kotłownię na biomasę (pellet) wraz z automatyką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu w roku 2017.

Cele szczegółowe projektu:

-ograniczenie emisji pyłów, SO2 oraz NOx w Gminie Gietrzwałd dzięki wymianie niskosprawnej kotłowni na drewno na nową wysokosprawną kotłownię na biomasę (pellet) wraz z automatyką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu w roku 2017;

-zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii po roku 2017;

-wzrost produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w Gminie Gietrzwałd w roku 2017.

 

TERMIN REALIZACJI:

2017 r.

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

198 071, 96 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

168 256, 62 zł