PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

EFRR poziom polskie kolor

W wyniku realizacji przedsięwzięcia pt.,,Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp- węzeł Obwodnicy Olsztyna" wybudowana zostanie w pełni funkcjonalna droga gminna łącząca gminę Gietrzwałd z Siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 16 (węzeł obwodnicy Olsztyn Zachód). Przewiduje się realizację następującego zakresu:

1. Budowa drogi gminnej o długości 3,410,80 m oraz przebudowa (poszerzenie) drogi od DK16 do Kudyp o długości 385 m.

2. Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej i elektroenergetycznych

3. Budowa kanalizacji deszczowej

4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej

5. Wykonanie oświetlenia ulicznego

EFRR poziom polskie kolor

W wyniku realizacji przedsięwzięcia pt.,,Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp- węzeł Obwodnicy Olsztyna" wybudowana zostanie w pełni funkcjonalna droga gminna łącząca gminę Gietrzwałd z Siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 16 (węzeł obwodnicy Olsztyn Zachód). Przewiduje się realizację następującego zakresu:

1.Budowa drogi gminnej o długości 3,410,80 m oraz przebudowa (poszerzenie) drogi od DK16 do Kudyp o długości 385 m.

2.Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej i elektroenergetycznych

3.Budowa kanalizacji deszczowej

4.Przebudowa sieci elektroenergetycznej

5.Wykonanie oświetlenia ulicznego

 

CELE PROJEKTU:

Cel projektu 1: Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna po roku 2018 poprzez budowę drogi od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp do węzła obwodnicy Olsztyna Zachód (połączenie z siecią TEN-T poprzez DK nr 16)

Cel projektu 2: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Gietrzwałd po roku 2018 w wyniku budowy drogi gminnej o długości 3.410,80 m oraz przebudowy (poszerzenie) drogi od DK16 do Kudyp na długości 385 m.

 

TERMIN REALIZACJI:

2016-2018

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

WARTOŚĆ INWESTYCJI: 

6 280 525, 47 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

5 338 446, 65 zł