PROJEKTY PRZY DOFINANSOWYWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Polish Belarusian Czech English Estonian German Hebrew Lithuanian Russian Ukrainian

 

 Podczas Remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie wykonane zostały czynności takie jak:

-kompleksowy remont ścian, sufitów i posadzek wraz z drobnymi przeróbkami w obiekcie;

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na PCV;

- zmianę układu pomieszczeń toalety wraz z wymianą urządzeń sanitarnych;

 -remont połaci dachu płaskiego pokrytego papą;

- remont kompleksowy sali głównej ze sceną;

- wydzielenie pomieszczenia socjalnego i nowej szatni;

- remont częściowy instalacji elektrycznej;

- remont i przeróbki instalacji wodno- kanalizacyjnej;

- wykonanie wentylacji mechanicznej sali głównej;

- przebudowę istniejącej kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe oraz centralnego ogrzewania.

 

CELE REALIZACJI PROJEKTU :

- Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Gietrzwałd poprzez podniesienie jakości usług świadczonych w zakresie kultury i turystyki przez Gminny Ośrodek                 Kultury w Gietrzwałdzie;

- podniesienie atrakcyjności i promocji turystycznej Gminy Gietrzwałd;

- wzrost dochodów mieszkańców z usług turystycznych;

- aktywizacja lokalnej społeczności.

 

TERMIN REALIZACJI:

2014- 2015 r.

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-2013”

 

WARTOŚĆ INWESTYCJI:

354 073, 31 zł

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

244 684, 80 zł

  EFRR poziom polskie kolor